berget i Hole batbildelite 

 I 2011 ble noen av bildene på Berget merka med kritt, så de skulle bli lettere å se. Det er David Vogt ved Kulturhistorisk Museum i Oslo som har kritta opp. Krittet skulle forsvinne etter ei stund. Foto: Fylkesfotografen i Buskerud.

 

Et sted ved Tyrifjorden i Hole er det gamle berg-bilder på et berg. Berget står som en vegg opp fra fjorden.

 

En gård i Hole heter Berget. Gården ligger nær Tyrifjorden, mellom Utvika og Nes.


I Tyrifjorden like ved gården er det bratt berg. På det berget er det berg-bilder. Helle-ristinger, blir de også kalt. Det er bilder som er rissa inn i berget, eller hogd inn.


Bildene ved gården Berget er omtrent 3 000 år gamle. Da er de ganske gamle.


De som laga bildene, har streka, rissa, banka og hogd bildene inn i berget. Og bildene ble fine.

 

Du kan lese mer om helleristningene her

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

Brusfabrikk på Nordsiden

Innbyggere i Hønefoss i gamle dager

Copyright © 2014. All Rights Reserved.