Benterud

bf-0605-62246

Benterud sett fra lufta. Foto: Fjellanger-Widerøe/Buskerud Fylkesfotoarkiv.

 

 

På Benterud har det nok bodd en kar som het Bent, men det må være lenge siden – noen hundre år siden.

 

Kanskje rydda Bent seg en plass der, en rydning, og da ble det Bent først i navnet og rud i slutten av navnet. Og så ble det en e i midten, så det skulle bli lettere å si navnet. Eller kanskje plassen fikk navnet etter at en eller annen Bent hadde bodd der ei stund. Eller ei som het Bente. Jentenavnet Bente har vært i bruk siden 1700-tallet. Ikke godt å vite. Plassen har også blitt kalt Eiklibråten.

 

Når vi skal forklare hvor Benterud ligger, sier vi at det er på Eikli. For hele området kalles for Eikli dag: rundt rådhuset, Eikli skole, Hønefoss videregående skole, Pizzastua, to bensinstasjoner, Meny, Kiwi, Rimi, to Rema-butikker, Maxbo, Plantasjen og bilforretningene – alt sammen er Eikli. Og Benterud er en del av Eikli.

benterud_sett_fra_nordvest
Helt til venstre i dette bildet ligger i dag Ringerike rådhus. Men dette er lenge før rådhuset ble bygd. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.

 

Sirkus

Benterud er den store plassen der det er sirkus når det kommer sirkus til Hønefoss.

 

  

På Benterud er det også et ganske nytt hvitt hus som heter Benterudstua. Den ble bygd i 2000. Det er et hus som det går an å leie til fester og møter.

 

Benterud var egentlig en husmannsplass som hørte til gården Ringvoll i Norderhov. En husmannsplass var en boplass med hus og litt jord. Husmannen og kona hans måtte arbeide på gården som eide plassen.

 

Utstilling

Benterud har lenge vært brukt som utstillingsplass. De stilte ut dyr, og de fineste fikk premie. Den første dyreutstillinga var der i 1896, med 180 kyr. Seinere ble det utstilt både hester og kyr og kaniner og hunder og mange slags dyr der.

 

Frysebokser

Før 1960 var det ikke så vanlig med fryser hjemme. Da kunne folk leie små frysebokser i et hus på Benterud.

 

Nye hus og ny skole

Nå blir det mange nye hus på Benterud. 350 nye boliger skal kanskje bygges der. Det kan bi både store bolig-blokker og småhus. Og så blir det ny barneskole der.

 

  

Benterud

Mer å lese:

Anders Skrataas (red.): Nordrehov sogneselskap 1810-2010 (2010)

Bjarne Bergsund (red.): Norderhov sogneselskap 1810-1960 (1960)

Artiklene om Eikli og Eikli skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.