Hvervenkastet

elgil paa kastet

 

Av Olav Norheim

 

Noen sier Hvervenkastet og noen sier bare Kastet. Det går for det samme. Hvervenkastet er der Hønefoss begynner når du kommer fra sør på E16.

 

Digert veikryss
I dag er Hvervenkastet et kjempestort veikryss med tre rundkjøringer. Det går veier opp til sykehuset, opp til Arnegård, innover til legesenteret og treningssenteret og Kartverket og barnehagen, til de nye store butikkene, en vei går til Oslo, en til Bergen og en til Hønefoss sentrum. Og midt i det store veikrysset ligger Esso, Gjestegården og sportsbutikken Sport1.

 

Slik var det ikke før. Før 1990 var det nesten bare skog på Kastet, en liten fotballbane og en kiosk. Det var Norderhov ungdoms- og idrettslag (NUIL) som hadde banen og kiosken.

 

Reisende
Det hendte at tatere, eller reisende, slo seg ned på Kastet for noen dager. Men det er 50 år og ennå lenger siden. De la ut på reise når våren og sommeren kom, mange familier sammen. Først brukte de hest og kjerre, seinere brukte de biler og campingvogner. De solgte klær og ting de hadde laga. Om kveldene satt de ved bålet og snakka sammen, og sang og spilte kort.

 

En hverv og et kast
Kastet kalles ofte Hvervenkastet fordi Kastet ligger nær gården Hverven. En hverv er en virvel eller sving. Storelva går i en stor sving nedenfor Hverven.

 

Navnet Kastet finnes flere steder i Norge. Det betyr at det er et sted hvor tømmer-kjørere kasta fra seg tømmeret. De kom fra skogen med tømmer. Tømmeret ble frakta med hest og slede. På Kastet kasta de tømmeret utfor skråningen så tømmeret trillet ned i elva. Elva frakta tømmeret nedover Storelva og ut i Tyrifjorden. Tømmeret skulle til fabrikker som laget hus og møbler og papir.

 

Før ble Kastet gjerne kalt for Trøgstadkastet fordi det hørte til gården Trøgstad like ved.

 

Sykehuset
Ringerike sykehus ligger like ovenfor Hvervenkastet. Sykehuset ble bygd i 1965. Fødehjemmet ble tatt i bruk noen år før, i 1958.

 

Nå er det mange nye bygg med kontor og forretninger både på Hvervenkastet og på Hvervenmoen.

 

I nærheten av Hvervenkastet er det nå to nye boligfelt som heter Hvervenenga og Hvervenbakken.


Mer å lese:

Om fotballbanen og kiosken til Norderhov ungdoms- og idrettslag:
NUIL's 90 års jubileum, side 22 og 36 (1989)

Olav Lindstad: Hverven i Norderhov (2005)

Ola Rygh: Ringerike sykehus 25 år 1965-1990 (1990)

Se også artikkelen om Hvervenenga

Kart:

hvervenkastet