Hvem står bak?

Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerike bibliotek, Hole bibliotek, Jevnaker folkebibliotek, Ringerike Historielag, Hole historielag og Jevnaker historielag.

 

Prosjektgruppe:

Prosjektansvarlig: Marianne Tollefsen Bakken

Redaktør: Olav Norheim

Prosjektmedarbeider: Bente Bråten

 

Illustratører: Sigbjørn Lilleeng og Øyvind Tingleff

Web- og grafisk design: Webform

 

Styringsgruppe:     Lars Olsen (Rådet for Ringeriksregionen)

                              Thomas Funder(Ringerike Historielag)

                              Marianne Tollefsen Bakken (Ringerike bibliotek)

                              Hanne Stuve (Hole bibliotek)

                              Tina Halkinrud (Jevnaker folkebibliotek)

 

 

Andre bidragsytere:

Finansiell støtte:     SpareBank1 Ringerike Hadeland, Sparebankstiftelsen DnB

                               Rådet for RingeriksregionenBuskerud fylkeskommune

                               Buskerud fylkesbibliotek og Stiftelsen Sat Sapienti

Bildemateriale:

Buskerud fylkesfotoarkiv ved fylkesfotograf  Bjørn Johnsen, Frank Tverran, ansatte på Ringerike bibliotek og andre, dessuten bilder fra Ringerike biblioteks billedsamlinger etter Hallvard Løyland og Fjellanger-Widerøes flyfoto, som er overdratt til Buskerud fylkesfotoarkiv.

Bilder som ikke er kreditert, tilhører Ringerike kommune.

 

Fagkonsulenter: Gudmund Bakke og Margit Harsson

Kartgrunnlag: Norgeskart, Statens kartverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.