Haraøya

 

 

Haraøya ligger i Storøysundet utenfor Storøya i Tyrifjorden. Folk sier både Haraøya og Hareøya. Ser du forskjellen? Noen sier Vesleøya.

 

Haraøya? Det må vel ha noe med hare å gjøre. På en måte. En gang i 1930-åra ble det satt ut kaniner på øya. Da folk rodde forbi, trudde de at de så harer der. Og så kalte de øya for Haraøya, eller Hareøya.

 

Det er de som bor på Storøya som eier Haraøya. Kjeld Nørgaard er far til dagens eier av Storøya. Da Kjeld fylte seks år, fikk han Haraøya i bursdags-gave av faren sin. Det er mange år siden.

 

Familien Nørgaard kaller ikke øya for Haraøya, men Vesleøya.

 

harya

 

 

Mer å lese:

Margit Harsson (2015):Navn på øyer og skjær i Tyrifjorden.

I: Øy på landet. Ei håndbok for helårs øyhopping i Tyrifjorden, s. 21 

Fred Harald Nilssen (2015): Øy på landet. Ei håndbok for helårs øyhopping i Tyrifjorden, side 10

Kjeld Nørgaard (2001): Storøyen i Tyrifjorden: historie og utfordringer

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.