Rundtom i Hole

  

Det heter Rundtom mange steder i landet vårt.

 

På Røyse i Hole er det en plass som heter Rundtom. Det var en husmanns-plass. Plassen lå nedenfor Stadum. Rundtom skal ha fått navnet sitt fordi plassen var omringet av vann når det var mye vann og flom i Storelva. Vannet gitt "rundt om" plassen.

 

På Krokskogen er det et lite og rundt tjern som kalles Rundtomtjern. Rundt tjernet har det gått en sti som gjorde det mulig å gå "rundt om" tjernet.

 

Mer å lese:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok. Bind 3, side 466-467 (2004)

Margit Harsson: Attogfram og Rundtom : stedsnavn i Hole (2015)

 

 

rundtom hole 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.