Hov

hov1lite

Hov gård.

 

 

Hov ligger øverst i Hønengata. Ved Hov er det mange navn som begynner på Hov- eller Hof-: Hovsenga, Hovsmarka, Hofsfoss og Hov ungdomsskole. Hov ligger på begge sider av Hønengata: Det gamle gårdstunet og Hovsenga er til høyre når du kommer fra sentrum, og Hofsfoss, ungdomsskolen og Hovsmarka til venstre.

 

Gammel gård

Hov, det er egentlig en stor og gammel gård, en av de eldste på Ringerike. På Hov kan det ha bodd folk i mer enn 3 000 år. Hov eller Hove er navn på rundt 80 gamle gårder i Norge.

 

 

Hva betyr et navn som Hov? Hov kan bety at det har ligget et hov der, et hellig sted der de dyrket guder og makter. I vikingtida hadde de flere guder, og vi tror at de festa og feira til ære for gudene der det var hov. Slike hov kunne ligge i nærheten av de største og fineste gårdene. Om hovet var et hus eller en åpen plass, vet vi ikke. Hov kan også bety en høyde eller en haug. Fra Randselva går det oppover mot Hov, som ligger på en liten høyde. Så helt sikre er vi ikke på hva navnet betyr.

 

Folk og dyr

For 50 år siden var det dyr på Hov: 20-30 kyr, kalver, sauer, griser og hester. Det hendte hestene sprang rundt og skremte ungene som bodde i nabolaget. Den siste hesten het Svarten.

 

 

På Hov var med mange store og fine jorder. I Hovsmarka var det skog, og gras hvor dyra kunne gå på beite.

 

Hov ligger fint til, på en liten høyde ovenfor Hovsenga, og Hovsenga ligger i skråningen ned mot Randselva. Det går en fin turvei i Hovsenga.

 

Hus og blokker

Etter 1950 ble det bygd mange hus og blokker på jordene til Hov, både på Haldenjordet, Storjordet, Morgenbøen og i Hovsmarka. Det passa jo fint fordi Hov lå så nær Hønefoss sentrum. Siden 1998 har det vært barnehage på Hov.

 

 

Husmannsplasser

Det var mange husmannsplasser som hørte til gården Hov på 1800-tallet: Trulsrud, Moss, Søndre Storjordet, Nordre Storjordet, Pålshalen eller Halden, Bernhardsbråten, Ferdenhagen (Fernhagan), Kvernenga, Nygård, Ødegård, Tyrimyra, Mårrabøen.

 

 

En husmannsplass var en plass som hørte til en gård, en plass med hus og fjøs og jord. Ofte var det fattigfolk som bodde på en husmannsplass, men ikke alltid. Nå er det ingen husmenn eller husmannsplasser lenger. Tyrimyra var husmannsplass til etter 1940. Det var lenge.

 

hov

Mer å lese:

Frank Tverran: Hov gård

Jakob Aschim: Hov gård, side 47-51

Artikkel i Heftet Ringerike 1994 

Frank Tverran: Barndomsminner fra Hønenjordet

Sverre og Erling Drange: Hus og historie i Hønefoss, side 20-21. (2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.