Stavhella

stavhella1

Pilegrimsleden går forbi Stavhella. Foto: Izabella Lourdes Mandt og Kristian Holemark, Kirkeskolen

 

 

Stavhella er en park og en gravplass. Den blir ofte brukt  17. mai hvis det er fint vær.

  

Det finnes et tjuetalls gravhauger der. De har funnet et par gamle sjakkbrikker. Det meste der er fra vikingtiden.

 

Carl August Mohn på Tanberg fant et sverd en gang mens han plukket poteter. Det henger nå på Midtre Tanberg, som også kalles Chefsgården.

 

Og det er mange store fine trær der.

 

stavhella2

Stavhella er ei flat slette. Foto: Izabella Lourdes Mandt og Kristian Holemark, Kirkeskolen 

 

Drøyt hundre meter fra Stavhella står det ei furu som kalles Galgefurua. På Tanbergmoen var det retter-sted. Det vil si at folk som ble dømt for alvorlige forbrytelser ble henrettet der. Den siste henrettelsen på Ringerike med henging foregikk i 1839. Det er ikke sikkert at det var i Galgefurua forbrytere ble hengt.

 

Før i tiden var det sommerstevne der hver sommer og folk sang sanger og spilte musikk.

 

Mer å lese:

Karl Vibe-Müller: Forhistorie omkring Stavhella.

Artikkel i heftet Ringerike 1953, side 23-25

 

stavhella kirkeskolen

 Stavhella er ei slette eller ei helle i Norderhov. Tegning: Øyvind Tingleff.

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.