Bjørklund

bjorklund nalite

Slik ser Bjørklund ut etter at huset er pusset opp.

 

 

Bjørklund er et sted i Norderhov.

 

Før var bygningen Bjørklund et barnehjem. Nå er Bjørklund barnehjem en privat bolig. Huset på Bjørklund er 103 år gammelt. Nå bor det 4 personer på Bjørklund. Bjørklund er pusset opp mye siden det var et barnehjem. Fire hus er eid av Bjørklund barnehjem. Nåværende eier er Arild Ruud.

 

Barnehjemmet startet på Gusgården. Barna på Bjørklund gikk på Kirkeskolen. I gamle dager ble de ofte mobbet på grunn av klærne, fordi de gikk i barnehjems-uniform.

 

bjorklund forlite

Bjørklund, slik det så ut før.

 

Det var mange straffer, jentene ble låst inne i den mørke kjelleren, mens guttene måtte finne kvister og legge dem i vann, så det ble ekstra vondt å bli pisket hvis de ikke hørte. Barna på barnehjemmet fikk brev, og de brevene la de i veggen, og de la også skrin der. Da eieren av Bjørklund skulle pusse opp huset, fant han brevene og skrinene i veggen. Brevene var som oftest fra foreldrene deres.

 

Mer å lese:

Christopher Hals Gylseth (2007): Fra almisser til anbud. Bjørklund gjennom 100 år

 

 

bjorklund

Copyright © 2014. All Rights Reserved.