Livmarka

Ble Livbakken borte?
Hopprenn i Livbakken i 1909. Foto: Knut Espe / Buskerud Fylkesfotoarkiv

 

 

Livmarka ligger oppe i skogen innenfor Vesterntangen. Livmarka heter Livmarka fordi det var et idrettslag i Hønefoss som het Liv. Og idrettslaget Liv hadde en hoppbakke. Den bakken het Livbakken, og skogen rundt Livbakken ble kalt Livmarka.

For lenge siden ble området kalt Vestern-marka, for marka hørte til gården Vestern.  

Det er ingen hoppbakke i Livmarka lenger. Men det er to veier der som heter noe med Liv: Livveien og Livbakken. De ligger øverst og innerst i lia ovenfor Vesterntangen.

Det første hopprennet i Livbakken var i 1901, for mer enn 100 år siden. I 1983 ble Livbakken revet, for den ble ikke brukt lenger.

 liv_fossekallen

 

LivbakkenLivbakken                                             

Livbakken slik den så ut i 1976...                                og i 2011

Foto: Hallvard Løyland/Buskerud Fylkesfotoarkiv 

 

                           

 livmarka

Kartet viser Livmarka (Kart: Statens Kartverk)

 

Mer å lese:

Idrettsforeningen Liv (1955)

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.