Støalandet

Støalandet

Støalandet nærmest til venstre. Foto: Fjellanger-Widerøe/Buskerud Fylkesfotoarkiv

 

 

Støalandet ligger tvers overfor Petersøya og Søndre park i Hønefoss, på den andre sida av elva. Fra Støalandet kan du se rett over til Hønefoss sentrum.

Slik kommer du til Støalandet fra Hønefoss sentrum: Du svinger inn mot Vesterntangen og følger veien mot Haug. Nederst i Vesternbakken tar det av en vei som heter Støalandet.

Så Støalandet er både en vei og en bydel i Hønefoss.

 

Støa ved elva

Støalandet ligger ved elva. Hvor ellers? Ei stø er en båtplass, et sted der du drar i land og støtter opp båten. Så Støalandet er nødt til å ligge ved vannet.

  

 

Nå sier vi Støalandet. Før sa de nok bare Støa.

 

 

Vi tar av fra Vesterntangen for å komme til Støalandet. Før ble Vesterntangen kalt for Støatangen, eller Sauetangen.

 

Støalandet

 

Støa mange steder

Støa heter det mange steder i Norge. Det heter Støa flere steder på Ringerike: På Tyristrand, i Åsa, i Ådalen og altså på Støalandet ved Storelva i Hønefoss, rett overfor Petersøya.

 

 

Støalandet er også navnet på den veien som går langs Storelva ved Støalandet i Hønefoss. Det er ingen vei i Hønefoss som heter Støaveien, men en vei på Tyristrand heter det.

 

stoalandet

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.