Arnegård

Arnegård 1918
Arnegård slik hovedbygningen så ut i 1918. Foto utlånt av Øyvind Tingleff

 

Arnegård ligger lengst sør i Hønefoss, oppå en høyde. Til Arnegård kommer du ved å ta av fra Hvervenkastet opp Arnegårdsveien, eller fra Dalsbråten opp Arnegårdsbakken i Arnegårdslia.

 

Det var en som het Arne som bygde et stort og flott hus ovenfor Eikli. Det var i 1915. Tre hus fikk han bygd der: Et stort hus til seg og familien, et hus til tjenerne – og en garasje. For han hadde bil, og da måtte han jo ha garasje. Det var ikke så mange som hadde bil da – verken bil eller garasje. Han het altså Arne, Arne Færden. Han kalte opp huset og stedet etter seg selv, og da ble det Arnegård.

 

I 1927 brant hovedhuset på Arnegård. Nesten alle kom seg ut. Men tjenestejenta, Aslaug Borg, var igjen inne. Arne Færden sprang inn for å redde henne ut. Men så kom han seg ikke ut selv, og døde inne i flammene. Engebret Johansen, som arbeidet på Arnegård, fikk reddet Aslaug.

 

Arnegard 1954 2lite

Arbeidskarer på Arnegård i 1954: Øyvind Tingleff (3) skal snart flytte inn. Han hjelper den danske snekker Torvald med arbeidet på huset. Foto utlånt av Øyvind Tingleff

 

 

Nå er det mange hus både på Arnegård, i Arnegårdslia og i Arnegårdsveien. Arnegård der Arne bodde, er i dag Arnegårdsveien 52.

 Arnegård

Mer å lese:
Sverre og Erling Drange: Hus og historie i Hønefoss, side 198-200 (2001)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.